VVD Schagen: inzetten op werkgelegenheid en woningbouw

Dat jongeren in onze mooie omgeving willen blijven wonen, is een prachtig compliment. De omgeving vraagt er ook om; iedereen wil de vergrijzing tegengaan. Dus behalve het mooie uitzicht moeten we de jongeren ook iets bieden:  woningen, banen en recreatie. VVD-fractievoorzitter Jonne van de Beek: “Als u op de Schager VVD stemt, dan zetten we onze jarenlange lobby voor meer bouwruimte bij de provincie voort, want zowel ‘jong’ als ‘oud’ moet een betaalbare en doelgroepgerichte woning kunnen vinden. Ook gaan we de komende jaren inzetten op werkgelegenheid. We moeten bedrijven interesseren om zich hier te vestigen en steun geven aan de Energy and Health Campus in Petten,  Seed Valley in Warmenhuizen en uitbreiding van de recreatieve kustsector. De VVD is voorstander van minder regels voor ondernemers en heeft ervoor gezorgd dat winkeliers zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan, ook op zondag”.

De VVD wil niet afwachten, maar aanpakken.
21 maart, gemeenteraadsverkiezingen.

Stem VVD Schagen, dan gaat de schop in de grond. 

Zet cookies aan om de video te tonen.