‘Realistisch verkiezingsprogramma voor alle inwoners’

VVD: ‘realistisch verkiezingsprogramma voor alle inwoners’

De Schager VVD ziet mooie kansen voor de toekomst, maar maakt zich ook zorgen. De partij wil dat inwoners zorgeloos kunnen wonen, zonder op de blaren te zitten. Maar in de praktijk ziet de VVD dat de schulden van de huidige coalitie zonder aanleiding naar de toekomst zijn doorgeschoven terwijl dat niet had gehoeven. De VVD is realistisch en wil orde op zaken brengen. De begroting moet onder de loep.

Verleden, heden, toekomst
Ingo Kroon: ‘De huidige coalitie heeft voordat zij afscheid nam nog even snel anderhalf miljoen euro aan kadootjes weggegeven en laat een zware erfenis voor de komende raad achter, met een negatief begrotingssaldo van 800.000 euro en flink oplopende tekorten vanaf 2020. Om deze tekorten op te vangen mompelen zij in de wandelgangen over een OZB-verhoging van 10%. De VVD is tegen een OZB-verhoging. Ondertussen zijn het openbaar groen, de paden en wegen nog stééds niet opgeknapt. De VVD heeft daar meerdere malen om gevraagd en kreeg ook beloftes, maar in de praktijk werd het niet uitgevoerd.

Woningtekort
In onze gemeente is een fors woningtekort. En we lopen landelijk achter met de bouwvergunningen. Er wordt veel gesproken over inbreilocaties: kleine oppervlakten vullen met woningen. Dat is een druppel op de gloeiende plaat en daarnaast stuit het soms op weerstand en oponthoud. Een stap in de goede richting is Plan Buitenvaert in Schagerbrug, wat ter goedkeuring bij de provincie ligt. Nu moeten we doorpakken: Muggenburg Zuid staat na Nes-Noord op de rol. Maar tijden veranderen, het moet sneller: woningen zijn nú nodig. De VVD pakt dit aan door schriftelijke vragen te stellen aan het college en dringt bij de provincie aan op verruiming van de bouwvlakken. Samen met VVD Hollands Kroon en Den Helder dienden we een regionale motie in bij de Schager raad, om een raadsbreed signaal af te geven aan de provincie. Deze werd echter verworpen door de huidige Schager coalitie en andere partijen. U ziet het: ondanks mooie verkiezingsteksten op de flyers: praatjes vullen geen gaatjes. Willen we iets bereiken, dan moeten we daar samen iets voor doen. Het is tijd om bestaande plannen uit te voeren.

De VVD Schagen is er voor iedereen
De VVD heeft de afgelopen jaren goed geluisterd naar belangen van alle doelgroepen en schreef op basis daarvan de plannen. Er is o.a. aandacht voor ouderen, minder validen, jongeren,  bedrijven, duurzame ontwikkelingen, veiligheid, zorg en bereikbaarheid. Ingo Kroon: ‘Er is zorgvuldig gelet op de realiseerbaarheid, er worden geen valse beloftes gedaan’. Zo ziet de VVD het ‘t liefst: gewoon doen!

Zet cookies aan om de video te tonen.