VVD Schagen: ‘We zijn klaar voor de komende raadsperiode!’

Morgen mag u uw stem uitbrengen. Een vakje rood maken, meer is het niet. Dat klinkt eenvoudig. Waar gaat u voor? Vindt u vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid belangrijk? Kiest u voor een partij met lokaal betrokken mensen die connecties heeft op provinciaal en landelijk niveau? Grote kans dat u liberaal bent en uitkomt bij de VVD. 

De VVD wil dat er in onze gemeente meer woningen worden gebouwd. De lokale, provinciale en landelijke VVD zijn vóór uitbreiding van de bouwvlakken, maar stuitte op de Schager coalitie die het niet gezamenlijk wil oppakken, plus het landelijke CDA en de provinciale D66 die de ontwikkelingen tegenhouden. Concreet voorbeeld hiervan is plan Warmenhuizen Noord: een plan dat vijf jaar geleden door het CDA van de tafel werd geveegd.

 

Maar er is ook goed nieuws: projectontwikkelaars pakken de plannen op die dankzij de crisis jarenlang in de kast lagen, zoals plan Buitenvaert in Schagerbrug. En er kwam geen duur nieuw, gemeentehuis. Maar helaas zagen we wel dat het college onroerend goed met handjeklap en onder de prijs werd weg gaf. Dat heeft veel geld gekost, waar de VVD zeer op tegen is geweest.

 

De VVD wil de begroting onder de loep nemen. Dat is nodig, omdat het financiële overschot, dat we aan het einde van deze raadsperiode hadden, is weggegeven aan cadeautjes - en de huidige coalitie voor de komende raadsperiode akkoord is gegaan met een tekort van € 800.000,-. De inwoners van de gemeente Schagen moeten dat betalen en de Schager VVD vindt dat onacceptabel.

 

De VVD had de afgelopen jaren invloed in de gemeente Schagen: veel standpunten die de partij in 2012 aandroeg voor het coalitieprogramma zijn uitgevoerd. De Schager VVD gaat voor leefbaarheid en veiligheid. Straten moeten veiliger: goede paden en wegen, maximale snelheden per situatie bekijken. Waar nodig meer handhaving op straat, ook middels cameratoezicht. De afgelopen jaren is er bezuinigd op (sport)verenigingen, terwijl deze belangrijk zijn voor de samenleving. De VVD wil dit beleid vervroegd evalueren, misschien kunnen we meer voor de clubs doen. Wij zien duurzame verbetermogelijkheden in materiaal- en energiegebruik als ook in groenaanplant. Verdwijnen er bomen? Dan planten we ze elders terug. Sociaal zwakkeren gunnen we een steuntje in de rug, tegelijkertijd ‘mogen zij ‘naar eigen kunnen’ iets terugdoen voor de maatschappij. Natuurlijk zijn we er voor ondernemers:  ‘Winkeliers kregen dankzij ons ruime tijdskaders waarin zij zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open gaat. En Callantsoog heeft een boost gekregen toen ons voorstel voor gratis parkeren werd goedgekeurd. Nu nog meer parkeerplaatsen erbij. Wilt u meer weten? Download dan de verkiezingsfolder op schagen.vvd.nl. Daarna alleen nog een vakje inkleuren.

 

Zet cookies aan om de video te tonen.