VVD Schagen: ‘Sint Maartensweg aanpakken’

Aanwonenden van de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug klagen over de inrichting en erbarmelijke staat van de weg voor hun woningen. ‘Vuistdiepe gaten, smalle parkeerhavens en een drempel zorgen voor schade en onveilige situaties’, aldus Bart Mijlhoff, die samen met achttien buren een brief stuurde aan het College waarin zij vragen om maatregelen te nemen.

De Schager VVD onderschrijft de zorgen van de Sint Maartensbruggers en heeft schriftelijke vragen gesteld. Woordvoerder Jonne van de Beek: ‘Om de gaten te vermijden slingeren auto’s nu van links naar rechts over het wegdek. Dat is absoluut een ongewenste situatie en daarom is een reparatie op deze specifieke plek absoluut noodzakelijk. Daar is ook budget voor. Wij hebben vandaag vragen ingediend, zodat we weten waarom het nog niet is gerepareerd en wanneer het uiterlijk wordt aangepakt’. De VVD pleit voor een inventarisatie van het wegen- en padennetwerk in onze gemeente, om per locatie vast te stellen welk onderhoud noodzakelijk is.