VVD Schagen kritisch over gemeentelijk overschot

De gemeente Schagen blikt terug op een financieel positief jaar waarin sprake was van een overschot van 640.000 euro. Financieel wethouder Van Dijk nuanceert deze mooie klanken echter met de mededeling dat er over drie jaar een tekort is van 810.000 euro waarvoor nog dekking gevonden moet worden. Het betreft een tekort dat is ontstaan tijdens de afgelopen coalitieperiode en verder oploopt, als er geen structurele verbeteringen worden toegepast.

Geld is op
De afgelopen jaren hebben inwoners van de gemeente Schagen telkens te maken gekregen met stijgende (OZB-)lasten terwijl de gemeente elk jaar geld overhield. Het overschot van 2017 was ruim van tevoren aangekondigd. De Schager VVD heeft aangegeven om dit overschot te gebruiken voor woonlastenverlichting, reparatie van stoepen en wegen en een reservering voor toekomstige tekorten. We zagen echter dat de vorige coalitie er kadootjes van uitdeelde en in één zucht de begroting tot 2022 vaststelde met een tekort van 810.000. Dus wie nu denkt  dat het overschot alsnog gebruikt kan worden om het toekomstige tekort mee op te heffen, die heeft het mis: het geld is op.

Oplossingen vinden
Fractievoorzitter Jonne van de Beek: “De komende jaren moet de gemeente gebruiken om blijvende oplossingen te vinden voor het structurele tekort. De VVD betreurt het zeer dat dit niet al is gebeurd en dat de burger nu het verschil mag betalen”.