Verwarrende tijdelijke verkeersborden in gemeente Schagen

Er is direct werk voor de kersverse wethouder openbaar gebied. Los van de erbarmelijke staat van onderhoud heeft de gemeente het voor elkaar op meerdere plekken ronduit gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties te creëren met foute bebording, inzet van onvoldoende en ongeschoolde verkeersregelaars en - als kers op de taart - een overijverige wijkagent die - gebruikmakend van de chaos - aan het bekeuren is geslagen. 

Schagen is begonnen met herstellen en repareren; een goede zaak vinden wij als VVD. Dit geeft altijd wel wat overlast voor omwonenden, maar het is altijd wel de bedoeling dit tot het minimum te beperken. Qua wegen en verkeer is dit goed op te lossen met communicatie in combinatie met het toepassen van tijdelijke verkeermaatregelen welke mogelijk zijn binnen de Wegenverkeerswet, RVV’90, BABW en CROW Richtlijnen, de basis van elke wegbeheerder. Met juist deze cruciale punten schiet de Gemeente ernstig tekort op een aantal projecten. Hinder en onjuiste en tegenstrijdige juridische verkeersoplossingen zonder controle voeren op dit moment de boventoon.  

In Dirkshorn worden zonder enige aankondiging straten afgesloten  en verkeerde “Om- en Om regelingen” toegepast, waardoor het verkeer zich klemrijdt.  

In Schagen worden tijdens de werkzaamheden aan en om het Makado op 10 mei de wegen afgesloten in verband met de drukte tijdens het festival “Klein Mokum”. Hoewel er begrip is voor de afsluiting in verband met veiligheid, is dit een gegeven wat allang geregeld had moeten zijn. Door deze spontane afsluiting werd het verkeer verplicht om tegen de richting in te gaan rijden. Betreffende agent had naar eigen zeggen geen behoefte om verkeer te gaan regelen.

 Tijdens de gehele periode bij het verbouwen van Makado centrum is het voor de bezoekers niet duidelijk hoe ze nu op de Nieuwstraat moeten rijden, met als resultaat dat vele bestuurders tegen het verkeer in gaan rijden op de eenrichtingsweg. Regelmatig regelen de winkeliers zelf het verkeer.

Daarnaast worden borden juridisch onjuist gebruikt, soms zelfs een beetje “houtje-touwtje”.

Tijdens de Landmacht dagen was het centrum op bepaalde delen afgesloten voor verkeer. Hiervoor werden militairen ingezet, welke het verkeer regelden. 

In Warmenhuizen is de Veilingweg veranderd. Op de ene kruising heeft het verkeer van rechts geen voorrang maar op de andere juist weer wel. Dit zorgt met onduidelijke bebordingen en regels regelmatig voor zeer onveilige situaties. Einde 60 zone, welke juridisch geen einde zone is.