VVD Schagen: fel gekant tegen stijging van Onroerend Goed Belasting (OZB)

De Schager Volkspartij vindt dat de OZB omlaag moet en zeker niet gebruikt mag worden als sluitpost voor het begrotingstekort. De VVD is tegen het belasten van bezit en de gemeentelijke heffingen moeten hooguit kostendekkend zijn. De OZB is één van de belangrijkste speerpunten in het VVD-programma en de partij laat dit geluid op alle fronten duidelijk doorklinken. Het standpunt leidde zelfs tot de val van de vorige coalitie, toen het CDA en de PvdA het OZB-percentage met 9% opkrikten. De VVD-wethouder ruimde het veld en Wens4U, die de stijging wel goedkeurde, trad aan om alsnog te zorgen voor de broodnodige meerderheid in de coalitie.

SchagenFM op de korrel

De lokale omroep SchagenFM berichtte op 27 augustus jongstleden in de rubriek Nieuws/Op de Korrel dat de VVD de OZB zou willen verdubbelen. “Grote onzin”, aldus fractievoorzitter Jonne van de Beek. “Bovendien word ik in het artikel geciteerd met uitspraken die niet van mij afkomstig zijn. De auteur schrijft iets waarvan hij wist dat het onwaar was. Dat is laster met een grote ‘L’. Het is ook tegenstrijdig aan datgene waar de VVD voor staat én opgeblazen. Mensen krijgen hierdoor een verkeerd beeld van onze volkspartij, die er voor íedereen is, telkens aanstuurt op een OZB-verlaging en als enige landelijke partij op alle bestuurlijke niveaus enorm zijn best doet om meer woningen te laten bouwen voor alle doelgroepen in onze gemeente”.

Betrouwbaarheid SchagenFM in het geding

Het artikel dat SchagenFM op haar website publiceerde werd door de auteur doorgeplaatst op Facebook, waar het viral ging in de regio. Een aantal lezers meende satire te herkennen en sommige riepen SchagenFM op tot het plaatsen van betrouwbaar nieuws. Anderen namen het voor ‘waar’ aan en voelden zich verbolgen over de inhoud. SchagenFM probeerde de grimmige sfeer, die vrijwel direct ontstond, te keren door na krap 24 uur een tekst onder het artikel te plaatsen waarin stond dat het een satirische (=op geestige wijze kritiek leverende) rubriek betrof. 

Democratisch proces geschaad

‘Case Closed’, zou je denken. Maar als gemeenschap mogen we best kritisch kijken naar dit artikel en de reacties die het uitlokte. Deze lopen uiteen van ‘klootzakken’, ‘leugenaars en onvolwaardige mensen’, ‘psychopaten’, ‘in het Midden-Oosten weten ze er wel raad mee’ tot aan ‘afknallen’. De Schager VVD is hier ernstig van geschrokken. De VVD is voorstander van vrije meningsuiting en ook satire moet kunnen. Hier is echter sprake van laster, smaad en grensoverschrijdend/ontoelaatbaar gedrag, wat voor geen enkele politieke partij van toepassing mag zijn. Jonne van de Beek: “Deze uitingen hebben grote persoonlijke gevolgen en ook het functioneren als volksvertegenwoordiger wordt hierdoor geschaad”. 

Openbaar Ministerie is aan zet

Het Openbaar Ministerie bekijkt op dit moment of zij de zaak in onderzoek kunnen nemen. Alle benodigde gegevens zijn aan hen overgedragen.