VVD wil weten: hoe verder na geflopt glasvezelproject?

Het glasvezelproject lijkt een stille dood te sterven. Het project, dat 81.000 euro heeft gekost, begint te lijken op een fiasco en PvdA-wethouder Heddes hult zich in stilzwijgen. Op deze manier laat een goede dataverbinding lang op zich wachten en daarom stelt de Schager VVD, die vindt dat alle inwoners over snel internet moeten kunnen beschikken, vragen aan het college.

Onvoldoende aanmeldingen

We zien dat de vraag naar snel dataverkeer de komende jaren stijgt en dat de verbinding in met name het buitengebied vaak gebrekkig is. Daarnaast is er op dit moment slechts één kabelexploitant, die afwacht en het monopolie heeft om zelf te bepalen waar en wanneer zij de omgeving op glasvezel aansluit. De hoop richtte zich op E-fiber: dit bedrijf kon in de hele gemeente een glasvezelnetwerk aanleggen waarop meerdere aanbieders hun abonnementen mochten verkopen. De inschrijfperiode sloot op 15 juli jongstleden. Sindsdien meldt E-fiber op haar site dat er onvoldoende aanmeldingen zijn binnengekomen om het project uit te voeren.

Kandidaat-abonnees horen niets

Is het project ten einde? Wanneer komt er alsnog een snelle dataverbinding? Op 14 juni beloofde dhr. Heddes om de gemeenteraad daarover te informeren, maar in de praktijk brengt hij geen enkel signaal naar buiten. Inwoners worden niet ingelicht over de status en ook mensen die zich met hoop en vertrouwen inschreven hoorden na het sluiten van de inschrijftermijn (en onophoudelijke stroom van documentatie) niets meer. Iedereen tast in het duister over de kans op alsnog een snelle dataverbinding.

VVD stelt vragen

De Schager VVD trekt de wethouder aan zijn vestje door vragen te stellen over de status en het toekomstperspectief. De partij wil weten welke stappen de wethouder gaat zetten om te komen tot snel internet en vraagt of er mogelijk sprake is van een nieuwe samenwerking met een andere aanbieder (en zo ja, welke criteria de wethouder daarvoor beoogt). De VVD vindt het bovendien belangrijk dat alle ingeschreven kandidaat-abonnees worden geïnformeerd over hun mogelijkheden en vraagt de wethouder om daarvoor te zorgen.