Geen extra belasting op zonnepanelen

De Schager VVD heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden omtrent zonnepanelen. In de uitspraak van 17 april 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde.

De Schager VVD is een groot voorstander van verduurzamen in de gemeente Schagen, maar niet ten koste van onze inwoners. Wij willen een duidelijk signaal afgeven dat verhogen van de gemeentelijke belastingen niet de juiste methode is om onze inwoners te stimuleren hun huis te verduurzamen.