Problemen woningbouw Schagerbrug, plan Buitenvaert.

Afgelopen week is VVD statenlid Jerry Kramer op bezoek geweest bij de dorpsraad Schagerbrug. Samen met de Schager VVD fractie werd gesproken over de problemen om het plan Buitenvaert te realiseren (40 woningen). De zienswijze van de provincie (gedeputeerde Joke Geldof D66) maakt duidelijk dat men door de weidevogel beschermgebieden en de bollenconcentratie geen toestemming zal verlenen voor de woningbouw in Schagerbrug.

Door een tekort aan geschikte woningen komt de leefbaarheid in het dorp onder druk te staan.

De VVD heeft vragen aan de gedeputeerde gesteld waarom de provincie niet wil meewerken aan de plannen in Schagerbrug. Jerry Kramer: "Wij vinden het van groot belang dat de leefbaarheid van een dorp als Schagerbrug op peil blijft. Er ligt een regeling waardoor de weidevogelleefgebied gecompenseerd kan worden. De provincie ligt dwars, terwijl er een dringend te kort aan woningen is , onbegrijpelijk. Wij willen dat Schagerbrug kan uitbreiden.

Schagerbrug dreigt te vergrijzen en dat heeft vooral te maken met het beperkte aanbod aan starters- en doorgroeiwoningen. Er is voldoende animo om in het dorp te komen wonen, maar er zijn helaas onvoldoende woningen. De dorpsraad maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Bij nog meer vergrijzing kan het dorp in een negatieve spiraal komen doordat er bijvoorbeeld te weinig kinderen op de basisscholen zitten, middenstanders vertrekken en sportverenigingen onder een kritisch aantal leden komen. door een te kort aan woningen en vergrijzing onder de inwoners.