VVD Schagen: Tijd om het plan van Castricum te volgen

Castricum schaft als één van de eerste gemeenten in ons land de voorrang af voor statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning) bij de toewijzing van sociale huurwoningen. 

De VVD in Schagen pleit al jaren voor afschaffing van het voorrang verlenen voor statushouders bij sociale huurwoningen. Als statushouders automatisch voorrang krijgen, verstopt dat de doorstroming, wat voor schrijnende gevallen kan zorgen. 

Daarom vindt de VVD in Schagen dat het tijd is om Castricums voorbeeld te volgen!