Spreektekst fractievoorzitter Jonne van de Beek algemene beschouwingen

We bedanken de afdeling voor het vele werk wat is verzet en een speciale dank voor het verzorgen van de pdf versie van de begroting.

Het mag geen geheim zijn dat de VVD over alle lagen van de overheid positief is over het uit te breiden aantal woningen buiten de rode contoeren.

Vanzelfsprekend zijn we teleurgesteld dat het college er niet in geslaagd is om dit positief te benutten.

De behoefte aan sociale woningbouw is alleen maar toegenomen de laatste tijd. Ondanks de toezeggingen dat er geen sociale huur woningen worden verkocht, zien wij nog steeds regelmatig dat er sociale woningen verkocht worden. Het recht op een sociale huur woning is voor alle Nederlanders gelijk. Voorrang verlenen aan statushouders mag dit recht niet teniet doen. Het is dan ook niet te begrijpen dat deze coalitie van CDA PVDA en JESS dit beleid ten kosten van de eigen bevolking handhaaft. (VVD heeft contact met den haag boetes zijn niet te verwachten)

Het gaat goed met de Nederlandse economie. De VVD ziet dit onvoldoende terug in de portemonnee van onze inwoners. Integendeel we zien stijgingen in de vaste lasten zoals de OZB en de afvalstoffen heffing. Te bizar voor woorden.

De gemeente zit de ondernemers nog te veel in de weg. Dicteren hoe ondernemers moeten omgaan met Schagen als Marktstad het dreigt een flop te worden. Hoeveel geld gaat de gemeente nog in dit prestige-project van wethouder Beemsterboer pompen terwijl dit nog steeds niet breed ondersteunt wordt door alle ondernemers. Trekken aan een dood paard noemen we dat. Gaat Schagen zijn centrumfunctie verder verscheuren door ruimtelijk wanbeleid Lidl.

De VVD verwacht niet dat de toekomstige ontwikkeling van de Energy en Health Campus het toerisme in de weg zal gaan zitten. Sterker nog wij verwachten een economische boost voor de kust en het achterland.

Wij maken onze grote zorgen over het inhuren van derden in plaats van nu meer aandacht te besteden aan het opleiden van specialisten. Het is de taak van de gemeente om onze regio aantrekkelijk te maken om niet alleen te werken maar ook te wonen, meer reclame maken, zodat meer specialisten en hoger opgeleiden in onze gemeente willen en kunnen wonen.

We dienen voorzichtig te zijn met het te snel willen verduurzamen van onze woningen en bedrijfspanden.

Het verduurzamen gaat gemiddeld €30.000 per bestaand huishouden kosten. Hiermee krijgen we een uitholling voor het draagvlak van verduurzamen bij onze inwoners.

Op dit moment weten onze inwoners niet eens wat er in de toekomst precies staat te gebeuren in hun wijk. (bijvoorbeeld gaat in de toekomst HVC een warmtenet aanleggen, hoe gaan we van gas af enz)

 Het is noodzakelijk dat reeds nu begonnen word met het ontwikkelen van het transitievisie warmte plan. Dit plan moet er sowieso liggen in 2021. Gasloos betekent dat we geen gas meer krijgen van Groningen, maar er wordt momenteel een fabriek gebouwd om Russisch gas geschikt te maken voor Nederland. Eveneens kunnen huidige gasleidingen in de toekomst gebruikt worden om waterstof of biogas te vervoeren.

Het totale aanzicht van onze gemeente kan stukken beter. We struikelen nog steeds te vaak over losse stoeptegels. Minder validen lijken er onder dit college flink op achteruit te gaan. U heeft zich maar een keer te houden aan het VN verdrag.

Snel internet overal in de Noord Kop. Onze inwoners zijn veel geld kwijtgeraakt met het opstarten van de promotie voor E-Fiber. Dit heeft alleen maar ergernis gebracht. Een complete mislukking. Erger nog, de informatie voorziening was onder de maat. 23 oktober was het contract met E-Fiber afgelopen, Wij hebben nog niks gehoord, of toch wel? Vandaag toevallig, dat er geen glasvezel komt. Wanneer de VVD zelf een bijeenkomst organiseert zit de zaal vol, de bevolking kan zonder de bemoeienis van de gemeente binnen 2 jaar aan de glasvezel in heel het buiten gebied, geen probleem. Waar is de wethouder???

Toezicht op de gemeenschappelijke regelingen is onder de maat. We maken ons grote zorgen over de budgetoverschrijdingen bij de GGD. Het gebrek aan specialisten bij de jeugdzorg is een onderdeel welke bijzonder aandacht vereist.

Begroting. Voor de derde keer is het college gewaarschuwd door de provincie voor onregelmatigheden in de begroting. Wederom niet voldoen zal voor het bepalen van het toezicht regime 2020 zwaar worden meegewogen. Wij eisen dat dit voor de volgende begroting op orde is.

Raadszaal verbouwing veel te duur en volstrekt onnodig.

U maakt allen mooie plannetjes en spreekt lovende woorden in uw beschouwingen.

Samenwerking tussen de partijen is echter beneden elk peil. Elke partij in de Schagense politiek had in samenwerking met een landelijke regeringspartij partij als de VVD meer voor elkaar gekregen dan een ieder van u apart.