VVD Schagen over de Nederlandse Nashvilleverklaring

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. Discriminatie is uit den boze. Wees verdraagzaam en schep gelijke kansen voor iedereen.