VVD Schagen ziet graag verandering in de ontstane wachtlijsten voor het kosteloos trouwen

De VVD Schagen vindt dat er iets gedaan moet worden aan de ontstane wachtlijsten voor het kosteloze trouwen. De VVD vindt 2 weken ondertrouw en daarna nog 61 dagen wachten erg lang.

Bijkomend nadeel voor de minima is dat het kosteloos trouwen een algemene maatregel is. Dit houdt in dat iedereen gebruik mag maken van het kosteloos trouwen. Er zijn verschillende gemeenten geweest die een inkomenseis wilden instellen voor het kosteloos trouwen, de rechter heeft dit echter afgewezen.

Minima zijn door de omstandigheden verplicht om van de kosteloze huwelijken gebruik te maken en moeten dus of in de winter of in de herfst trouwen of erg lang wachten. Dit vindt de VVD Schagen niet proportioneel. 

Minima zijn door omstandigheden verplicht om van de kosteloze huwelijken gebruikt te maken en moeten dus of in de winter herfst trouwen of lang wachten. Dit is niet proportioneel. Daarom twee zaken in onze motie.

1 goed voor iedereen.
De afdeling burgerzaken speelt met de gedachte een 3e moment van kosteloos trouwen in te voeren.  Wij willen dat de raad zijn steun uitspreekt voor dit voornemen.

Verwachting is wel dat wachtlijst in de toekomst zal toenemen door groeiende vraag van vooral mensen die best kunnen maar niet willen betalen. (eisen stellen aan wie gratis mag trouwen anders dan inwoner van Schagen zijn kan niet vanwege de algemene maatregel) 

Wel hebben we een budget huwelijk in Schagen dit is de zelfde service als het gratis huwelijk maar dan voor 90 euro er kan dan wel door de hele werkweek worden getrouwd,   er is ruim voldoende plaats bij deze variant en er zijn geen wachtlijsten ook nooit geweest. 

2 goed voor de minima
Minima zijn nu altijd de pineut want ze moeten gedwongen meedingen naar een gratis plek we willen het college dan ook vragen te onderzoeken of voor deze groep de kosten van 90 euro kunnen worden vrijgesteld (net als andere gemeentelijke lasten) zo vallen ze in de groep budget huwelijk en kunnen ze altijd na 2 weken ondertrouw direct voor hun trouwen terecht.