Geen vertrouwen van CDA jeugd in eigen wethouder?

De Schager VVD trekt al jaren aan het touw voor meer woningbouw in onze gemeente. Groot is de verbazing dat de CDA-jongerenafdeling een motie indient waarin zij hun eigen wethouder o.a. vraagt om actief werk te maken van woningbouw, op zoek te gaan naar nieuwe locaties en 16-jarigen versneld toegang te geven op huurwoningen. Hoe realistisch is dit en hoeveel vertrouwen heeft het CDA nog in haar eigen wethouder?


Net zoals de CDA-jongeren laat het de VVD beslist niet koud dat er veel vraag is naar woningen. Daarom neemt de partij zowel provinciaal als lokaal potentiĆ«le bouwlocaties onder de loep en brengt de Schager fractie deze al jarenlang onder de aandacht bij de wethouder. Zo had Muggenburg-Zuid al ontwikkeld kunnen worden en ligt er ook in Warmenhuizen al jaren een terrein te wachten op nieuwbouw. 


Woningbouwprobleem raakt iedereen

De VVD pleit ervoor om alle leeftijden te betrekken in de kansen op een woning. De motie van het CDA, waarmee zij 16-jarigen voorrang wil verlenen tot de huurwoningmarkt en recreatiewoningen permanent bewoonbaar wil maken, werkt volgens de VVD slechts probleem-verschuivend en werpt een bom onder de toeristische sector in de regio. Ook de andere voorstellen van het CDA, om projectontwikkelaars te verplichten om kleiner te bouwen en een zelfbewoningsplicht in te stellen, ziet de VVD niet zitten. De VVD is voor vrije marktwerking en heeft er vertrouwen in dat investeerders uitstekend in staat zijn om zelf de behoefte in te schatten en kansen zullen zien om hun woningbouwprojecten succesvol te laten slagen, als zij maar voldoende ontwikkellocaties hebben.


Realistisch
Het feit dat het CDA deze motie namens hun jongerenafdeling voordraagt, geeft er blijk van dat zij kennelijk ontevreden is over de resultaten van hun eigen wethouder en dat zij hem wil aansporen om meer actie te ondernemen ten aanzien van de woningbouwproblematiek. De VVD mist in deze motie de realistische raadgevingen, maar erkent het signaal en zal de wethouder vragen om het vraagstuk met concrete oplossingen aan te pakken. Om locaties sneller te ontwikkelen, doelgroepgerichte woningbouwlocaties te realiseren en Wooncompagnie te betrekken in de discussie voor doorstroming.