Stimulering politieke participatie jongeren

Stimulering politieke participatie jongeren                                           

Samen met JESS en de Seniorenpartij, heeft de VVD een motie ingediend over Stimulering politieke participatie jongeren.

Wij hebben geconstateerd dat de cijfers van het CBS, via het onderzoek Sociale samenhang en welzijn maart 2019, dat jongeren van 15 tot 25 jaar weinig interesse hebben in politiek.

Politieke bewustwording onder jongeren is van belang voor het functioneren van de lokale  democratie, met name in gemeenten waar relatief veel jongeren wegtrekken.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad in contact komt met haar inwoners, dus ook met jongeren en heeft baat erbij dat men zich laat horen over thema’s die hun aangaan

 

Zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie de komende jaren een steeds prominentere rol en invulling moet krijgen in de gemeente Schagen.

Hiervoor willen wij een werkgroep ‘stimulering politieke participatie jongeren’ (SPPJ) in laten stellen bij voorkeur bestaande uit 4 raads- of steunfractieleden (+ steun van de griffie) met de volgende opdracht:

  • Activiteiten te ontplooien met het doel om jongeren te stimuleren om meer te participeren in de politiek.
  • De raad en het college te adviseren aangaande activiteiten voorgesteld door de werkgroep.
  • Voor de uitvoering van de opdracht een werkbudget van maximaal 5000 euro beschikbaar te stellen.
  • De uitgevoerde activiteiten begin 2021 te evalueren 
  • Daar waar nodig de bestaande projecten te stimuleren of te versterken zoals bijvoorbeeld de vormgeving jongereraad.

 

Inmiddels is de motie ingediend tijdens de afgelopen raadsvergadering. Na toezegging van de wethouder dat deze motie prima past binnen het beleid hebben alle partijen besloten de motie in te trekken.

Ingo Kroon

Raadslid VVD gemeente Schagen