De algemene beschouwingen van 2020

Dat was even slikken voor de coalitie.

In tegenstelling tot voorgaande jaren sprak de Schagense VVD een andere algemene beschouwing uit dan dat er vooraf aan de raad werd gestuurd. Vorige jaren bleek dat de coalitie eerst de algemene beschouwingen van de oppositie afwachtte, waarna de coalitie er zelf een opstelde. De Schagense VVD was van mening dat het dit jaar maar eens anders moest. Voor geïnteresseerden is de gehele vergadering terug te zien op schagen.nl 

Los van de technische invulling en uitvoering moest er wat de Schagense VVD betreft iets gebeuren. De VVD is bepaald niet blij met de manier waarop het college nu omspringt met complexe vraagstukken:

  •  De wethouder wonen (Jelle Beemsterboer, CDA) heeft geen huis gebouwd en heeft nauwelijks mogelijkheden ontwikkeld.
  • De wethouder openbaar gebied (Hans Heddes, PVDA) maakt een puinhoop van onze mooie binnenstad en neemt verkeersbesluiten zonder deze te publiceren
  • De wethouder sociaal domein (Sigge van der Veek, CDA) wordt geleefd door zijn portefeuille
  • De wethouder financiën (Joke Kruijt, JESS) verhoogt de belasting opnieuw en hoopt op extra geld uit Den Haag om de begroting rond te krijgen

Al met al geen fraaie vertoning en ronduit slecht voor de Schager bevolking. Afspraken met inwoners en sectoren worden niet nagekomen. Als voorbeeld halen wij graag de toeristenbelasting aan, deze zou men budgetneutraal invoeren. Er blijkt nu dat er bijna twee keer zoveel wordt geïnd.

De Schager VVD is van mening dat alle gemeentelijke lasten omlaag kunnen en er meer ruimte moet komen voor het zelf bouwen van een woning. Bovendien is de VVD van mening dat zorg naar de zorgbehoevenden moet gaan, en niet naar de overhead.

Mede hierom heeft de Schagense VVD als enige partij in de raad geen van de voorgestelde verhogingen van  de belastingen gesteund