Schager VVD brengt zorgen van boeren over naar provincie

Op uitnodiging van de Schager VVD-fractie reden vorige week ongeveer veertig boeren met enkele tractoren naar Dorpshuis De Uijtkijk in Sint Maartensbrug. Daar spraken zij met de VVD-raadsleden over de zorgen die zij hebben voor hun bedrijf als gevolg van de stikstofproblematiek. De avond werd bijgewoond door diverse statenleden van de provincie Noord-Holland en leverde goede input op voor een brief aan VVD-gedeputeerde Esther Rommel, die voor dit dossier taakverantwoordelijke is bij de provincie. 

In de brief zal melding worden gemaakt van de grote zorgen die boeren hebben over de voortzetting van hun bedrijf, de omgeving waarin zij de natuur op orde houden en de mensen van voedsel voorzien. Als de boeren verdwijnen, dan verdwijnt ons landschap. Daarnaast zal worden beschreven, dat boerenbedrijven onnodig hard gestraft dreigen te worden voor de uitstoot van ammoniak:  Ammoniak bevordert immers de plantengroei (wat zorgt voor hogere CO2 opname) en heeft een andere impact dan de veel schadelijkere stikstof-uitstoot van voertuigen en industrie. Een voorstel zal zijn dat de maatregelen van de provincie niet verder mogen gaan dan de regels van de Rijksoverheid. Daarnaast wordt het in beslag nemen van reeds verworven fosfaatrechten als onrechtmatig gezien, wat zonder compensatie geen onderdeel mag zijn van nieuw beleid. En tot slot maken de boeren zich zorgen over het ten gelde maken van stikstofruimte: stikstofruimte wordt op die manier een gewild bezit, ook voor projectontwikkelaars, en kan onbetaalbaar worden voor de boerensector. De VVD zal de provincie voorstellen om te kijken naar de mogelijkheid voor een reserve van vrijgevallen stikstof voor de agrarische sector. 

Ondanks de boze geluiden die tijdens de avond naar voren kwamen, waren de aanwezigen positief over het initiatief van de lokale VVD en werd het gewaardeerd dat de lokale politiek zich inzet om het geluid van de boeren over te brengen naar Haarlem.