VVD Schagen vraagt gemeente om coulant te zijn voor ondernemers in Corona-tijd

Onze minister president Mark Rutte was er duidelijk over: een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het Corona-virus. De verschillende scenario’s zijn niet rooskleurig en ook onze gemeente krijgt de komende tijd heel wat voor de kiezen. We vertrouwen op de wetenschap, het RIVM, de GGD en alle medici die klaar staan om ons te helpen. Zij doen goed werk waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Wij begrijpen dat deze pandemie ook leidt tot een onvoorziene en uitzonderlijke economische situatie, waarin diverse ondernemers aanzienlijk minder inkomsten genereren en vooral problemen krijgen met hun liquiditeit, wat leidt tot betalingsproblemen. Daarom vindt de Schager VVD dat we naast de aangekondigde landelijke maatregelen ook lokaal, waar mogelijk, onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen.

De partij heeft aan het Schager college voorgesteld om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken voor renteloos uitstel van betaling van lokale lasten. En te overwegen of daar kwijtschelding voor mogelijk is in bepaalde situaties (Denk daarbij aan de betaling van bijvoorbeeld de OZB, Reclame- en Toerismebelasting en huren van terrasruimte). Daarnaast heeft de VVD gevraagd om terughoudend om te gaan met beboeting en mee te denken met ondernemers en verenigingen die financiële gevolgen van de corona-pandemie ervaren.

We willen iedereen om ons heen veel sterkte toewensen. Let op elkaar.