VVD Schagen: Een regenboog hoort in de lucht, niet op de grond

Onze gemeente is dankzij een motie bestempeld tot regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). De VVD stemde tegen de motie. Voor de VVD is iedereen gelijk en behoeft een seksuele voorkeur geen betoog. Het mag ook geen reden zijn om iemand te discrimineren, te intimideren of geweld toe te passen. Als iemand dat overkomt, ongeacht diens seksuele geaardheid, dan moet dat aangepakt worden.

De beslissing om een regenbooggemeente te worden levert een lastig financieel vraagstuk op. Want de plannen die voortvloeien uit de goedgekeurde motie komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het rijk en ook de gemeente heeft hiervoor in de begroting geen financiële middelen opgenomen. Er moet dus geld ‘getoverd’ worden dat er niet is.

De invulling van de motie scoort tot nu toe ook geen punten. Zo werd voorgesteld om een regenboogzebrapad in de Nieuwstraat (Schagen Centrum) aan te leggen. De VVD gaf aan dat dit een onmogelijke zaak was en waarschuwde voor de gladheid en de verkeerstechnische gevolgen die dit zou opleveren. Daarmee openden we de ogen van de gemeente, die het voorstel van tafel schoof.

Nu ligt het volgende voorstel op tafel: een regenboogloper. Het betreft een onverhoogd pad op een stoep, in regenboogkleuren, die naar (en van) een zebrapad leidt. De VVD vindt ook deze suggestie niet nodig. De partij ziet er meer in als het bedrag dat gepaard zou gaan met regenboogactiviteiten gebruikt wordt voor het opknappen van stoepen en straten, waar alle inwoners plezier van hebben.