VVD Schagen stuurt dankbrief aan staatssecretaris voor Nederlands-Griekse samenwerking bij opvang van 500 minderjarigen in Griekenland

Ankie Broekers Knol (VVD Staatssecretaris)

500 minderjarigen in Griekenland opgevangen
Nederland en Griekenland gaan samenwerken om de opvang en bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Griekenland te verbeteren. Er worden op korte termijn alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vaste land. Die vaste plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden. De kinderen krijgen in de voorzieningen psycho-sociale zorg, onderwijs, gezondheidszorg, juridische bijstand en andere vormen van hulp die vereist zijn voor hun welzijn en ontwikkeling. In totaal trekt Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro uit voor het project voor een periode van 3 jaar. Volgens de staatssecretaris komt deze vorm van ondersteuning niet alleen tegemoet aan de acute behoeften van minderjarige asielzoekers op korte termijn, namelijk veiligheid en zorg, maar biedt deze de kinderen ook op langere termijn een maximale kans op integratie in een samenleving waar zij aan hun toekomst kunnen bouwen.

Onbegrijpelijke motie van Schager gemeenteraad
Deze aanpak had de meerderheid van de Schager politieke partijen, behalve de VVD, liever anders gezien. Zij dienden, nadat de Nederlands-Griekse samenwerking twee weken daarvoor op landelijk niveau was beklonken, een lokale motie in om de staatssecretaris per brief op te roepen om buitenlandse kinderen van Griekenland naar Nederland te halen. De Schager VVD begrijpt hun warme gevoelens, maar wij geloven niet in een tijdelijke oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, zoals het ad hoc verplaatsen van alleenstaande minderjarige kinderen vanuit Griekenland naar Nederland. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de kwestie niet de politieke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is. Wij vinden dat dat het beleid rondom de opvang van kwetsbare buitenlanders, de landelijke politiek en de internationale betrekkingen die daarmee samenhangen, bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid thuis hoort.

Gemeenteraad moet prioriteiten stellen
De motie waarmee de meerderheid van de Schager gemeenteraad instemde, stuit ons tegen de borst. In een tijd waarin de gemeente geconfronteerd wordt met grote problemen, mag je van bestuurders andere prioriteiten verwachten. Zo krijgen wij de komende tijd te maken met een groot budgettair tekort als gevolg van de corona-problematiek, is er in onze gemeente een enorm huisvestingsprobleem en vraagt het sociaal domein om steeds groter wordende investeringen. Waar de meerderheid van partijen om onbegrijpelijke redenen een motie indiende om te pleiten voor het ongedaan maken van een internationale afspraak heeft de VVD aan de staatssecretaris gevraagd om de gemeente te helpen, door een bijdrage te leveren middels het versnellen van asielprocedures en de terugkeer te bespoedigen van warm ontvangen (maar tijdelijke) inwoners.