Schager VVD fractie roept college op tot verzet tegen de spoedwet Corona

Op 30 juni dient de Schager VVD een motie in waarmee zij het college oproept om zich te verzetten tegen de spoedwet Corona. De fractie roept het Schager college op om aan het kabinet en het ministerie van Binnenlandse Zaken over te brengen dat wij sterk gekant zijn tegen de spoedwet en dat wij de de doelen willen bereiken middels andere middelen, die meer in dialoog zijn met de inwoners en die uitgaan van vertrouwen in plaats van zware sancties, dwang en wantrouwen.

Het virus is nog niet geweken. Houdt afstand, pas de richtlijnen van het RIVM toe en blijf thuis als u klachten heeft.

Lees hier de tekst voor de spoedwet: https://www.raadsleden.nl/files/documenten/twm_covid-19_consultatieversie.pdf