VVD dient zienswijze in op Regionale Energie Strategie: 'Graag een tikkie minder'

Naar aanleiding van het klimaatakkoord heeft men besloten een Regionale Energie Strategie (RES) ( https://energieregionhn.nl/) te maken. Dit houdt in dat men gaat kijken op welke manier we duurzame energie kunnen opwekken, waarbij de focus is gelegd op zonne- en windenergie.

Hiervoor is er een concept Regionale Energie Strategie opgesteld. Inmiddels is deze in de oordeelsvormende vergadering van 25 augustus behandeld door de raad van Schagen. Het bestuur van de RES heeft besloten dat men alleen wensen en bedenking kan uitten op dit document.

De VVD is één van de weinige partijen die een zienswijze en wensen en bedenkingen heeft gemaakt. De gemeente Schagen is een gemeente met veel kleine kernen en open landschap. Hierin passen geen windturbines: leefbaarheid is een groot goed. Onze agrarische gronden moeten worden gekoesterd en hierin is geen plaats voor zonneparken.

Nederland is onderverdeeld in 30 energie regio’s. Deze RES-regio’s hebben in het Klimaatakkoord de opdracht gekregen om gezamelijk 35 TWh (35 TerraWattuur, 35 miljard kWh) aan grootschalige duurzame elektriciteit op te wekken.

Het tijdpad hiervoor ziet er als volgt uit:
· Concept RES per regio, gereed in de periode 1 juni – 1 oktober 2020.
· RES 1.0 per regio, gereed uiterlijk 1 juli 2021.

Het is dus voldoende wanneer elke regio 1,2 Terrawattuur oplevert. Noord Holland Noord heeft al meer dan twee Terrawatt gerealiseerd. Daarentegen wil men nu in totaal 4,2 Terrawatt opleveren; Dat is voor de VVD onrealistisch en onrealiseerbaar veel. De Energiestrategie moet behapbaar en vooral betaalbaar blijven voor onze inwoners. De VVD zal dit scherp bewaken.

In de bijlage leest u onze volledige zienswijze met bedenkingen.