VVD biedt alternatief aan voor rangorde bij woningtoewijzing urgentie-huurder

De gemeente hanteert een rangorde bij de toewijzing van woningen aan urgentie-aanvragers. De VVD bood een alternatief aan dat moest zorgen voor meer transparantie en duidelijkheid.

woningtoewijzing urgentie Beethovenlaan Schagen

© VVD Schagen

Personen die zich in een nijpende woonsituatie bevinden, kunnen bij de gemeente een urgentieverzoek indienen voor woningtoewijzing. Als meerdere woningzoekenden met voorrang in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning, past de gemeente een rangorde toe. Deze rangorde staat beschreven in de Urgentieverordening 2020.

De VVD vindt dat de rangorde voor woningtoewijzing bij urgentieverzoeken duidelijk en transparant beschreven moet zijn, hetgeen ons inziens bijdraagt aan een stevig draagvlak onder onze inwoners. Daarom vonden wij het noodzakelijk om een alternatief aan te bieden op de plannen die deze maand aan de gemeenteraad werden voorgelegd.

De Schager VVD vindt dat urgentie-aanvragers die op grond van medische of sociale redenen dringend woonruimte nodig hebben, licht verstandelijke volwassenen die in een instelling zijn gehuisvest en in staat zijn om door te stromen naar zelfstandig wonen of personen die zich in een sociale huurwoning bevinden, welke behoort tot een aangewezen complex voor renovatie/sloop, een hogere positie in de rangorde moeten krijgen dan vergunningshouders of ex-gedetineerden. Bovendien staat het de laatstgenoemde categorie├źn vrij om parallel naast hun urgentieverzoek zelfstandig op zoek te gaan naar een woning. Ex-gedetineerden kunnen daarmee al aanvangen tijdens hun gevangenschap. Bovendien kunnen woningzoekenden zich ori├źnteren in omliggende gemeenten, waar kortere wachtlijsten gelden voor woningtoewijzing.

Het merendeel van de Schager fracties ging niet mee met ons alternatieve voorstel. Zij hadden niet begrepen dat de beleidsnotitie al een rangorde bevatte (die anders luidt dan het voorstel van de VVD) of wilden de woningtoewijzing van urgentie-aanvragers per geval overlaten aan de gemeentelijke ambtenaren.