VVD stelt vragen aan wethouder over gang van zaken Horizon locatie Antonius


De VVD maakt zich zorgen over de gang van zaken bij de gesloten jeugdzorg van Horizon in voormalig kindertehuis Antonius.


Antonius is een JeugdzorgPlus instelling waar jongeren van 12 tot 18 jaar met gedragsproblemen op last van de kinderrechter begeleiding krijgen, waaronder ook jongeren uit onze omgeving.


In het onderstaande artikel dat op 1-10-2020 in het Noordhollands Dagblad verscheen, valt te lezen dat zich een ernstig incident heeft voorgedaan. De journalist beschrijft dat de GI (Gecertificeerde instelling, welke van overheidswege wordt gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren) eerder verzocht om extra veiligheidsmaatregelen, maar dat dat niet gebeurde, met de verklaring dat er te weinig personeel voorhanden was.


De rechter is bezorgd over de gang van zaken in de gesloten jeugdhulp en meldt er nadrukkelijk bij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doet. De situatie klinkt ernstig. Daarom vroegen wij vandaag aan de wethouder hoe dit kan gebeuren, hoe er naar de toekomst gekeken wordt en op welke wijze wordt gepoogd om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.