VVD Schagen wil méér nieuwe, betaalbare woningen voor iedere doelgroep

VVD Schagen woningbouw

VVD Schagen wil meer nieuwe, betaalbare woningen voor iedere doelgroep

Een astronomisch woningtekort en huizenprijzen die door het dak schieten. Dat is de situatie op dit moment in de gemeente Schagen. Bovendien blijft het huidige aantal nieuwbouwwoningen flink achter bij de gestelde doelen. De VVD wil dat daar verandering in komt en diende een voorstel in om het beoogde aantal nieuwbouwwoningen flink op te schroeven.

38 woningen in plaats van 300
Het CBS meldt dat er in 2019 achtendertig woningen zijn gebouwd in de gemeente. Dit aantal is bedroevend, zeker vergeleken met de gemeentelijke ambitie van 300 stuks. En ook met het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2020 gerealiseerd is verwacht de VVD dat de ambitie niet gehaald wordt die de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder gezamenlijk opstelden. Daarin is vastgelegd om vóór 2030 gezamenlijk 5000 woningen te realiseren én daarnaast ruimte te bieden aan arbeidsmigranten.

VVD-Motie voor 500 woningen per jaar afgekeurd
Omdat de VVD voorziet dat deze voortgang het tekort aan woningen voorlopig niet oplost, vindt de partij het noodzakelijk dat de gemeentelijke ambitie wordt bijgesteld van 300 naar 500 nieuwbouwwoningen per jaar. Om de daad bij het woord te voegen diende de partij op 3 november 2020 een motie in. Deze motie werd ondersteund door de Seniorenpartij, Jess en de SP, maar haalde het niet doordat de meerderheid van de gemeenteraad tegen het plan stemde.

Locaties binnen en buiten rode contouren
De VVD benadrukt al jaren dat er in alle kernen van de gemeente Schagen betaalbare woningen moeten komen voor alle inkomens- en doelgroepen. De wethouder zou actiever op zoek moeten gaan naar inbreilocaties binnen de gemeentegrenzen en gebruik moeten maken van de locaties die hem regelmatig worden aangeboden door partijen in de gemeenteraad.

Schager VVD in gesprek met provincie
De Schager VVD is in gesprek met de provinciale VVD, waar gedeputeerde Cees Loggen (VVD) de portefeuille woningbouw beheert. Vanuit de provincie worden diverse mogelijkheden bekeken. Ook heeft Loggen onze Schager wethouder Beemsterboer publiekelijk gevraagd om met plannen te komen. Omdat die echter achterblijft in de aanrijking daarvan, zal de Schager VVD de provincie op locaties wijzen waar woningbouw mogelijk gemaakt kan worden.