Een terugblik op een bizar jaar…

VVD Schagen

© VVD Schagen

Vaarwel 2020, welkom 2021!

Het afgelopen jaar staat grotendeels in het teken van Covid-19. We kénnen allemaal de inwoners en ondernemers die er dagelijks mee te maken hebben en we zien wat het met hen doet. Het schuurt in de samenleving. Dat beseffende, is het tegelijkertijd goed om te zien dat wij als nuchtere Noordkoppers de mouwen opstropen. Dat mensen bezig zijn om de situatie te verbeteren, zich herpakken, mogelijkheden ontwikkelen, voor anderen zorgen. Daar zijn we trots op en we zullen hen helpen waar we kunnen.

Ondernemers
We zien dat deze situatie heel wat geduld en flexibiliteit vraagt van MKB-bedrijven en andere ondernemers in de gemeente. We realiseerden ons de pijn en lanceerden een campagne die inwoners opriep om zoveel mogelijk lokaal te kopen. We zijn er trots op dat zij de corona-proof intiatieven die ondernemers ontwikkelen zo warm onthalen.

Vrijheid
Vrijheid is een groot goed voor liberalen. We begrijpen de beperkingen die het Covid-virus veroorzaakt, maar we zijn ook kritisch op de manier hoe we daarmee om kunnen gaan. Zo riepen we het college op om zich te verzetten tegen de corona-spoedwet. En juichen we het toe als mensen mogelijkheden ontdekken om zich binnen de kaders vrij te bewegen.

Woningbouw
Vrijheid betekent ook dat je een eigen woonplek hebt. Daarom zetten we ons in voor meer woningbouw in onze gemeente. Dankzij de directe lijnen tussen de lokale en provinciale VVD zien we resultaten. Onze lobby zorgde ervoor dat er budget is vrijgemaakt voor woningbouw en dat er bijvoorbeeld meer schot zit in plan Buitenvaert te Schagerbrug.

Wachttijden huurwoningen
De vooruitzichten zorgen er op dit moment nog niet voor dat de buitensporig lange wachttijd voor woningzoekenden wordt teruggedrongen. Deze situatie wil de VVD verbeteren. Daarom stelden we (naast meer woningbouw) voor om de rangorde bij woningtoewijzing aan te passen, zodat statushouders en voormalig gedetineerden geen voorrang krijgen op gezinnen die al jarenlang wachten op een huurwoning. Deze lijn willen we voortzetten de komende jaren, waarbij we rekenen op uw steun.

Energie
Onze gemeente wordt duurzamer. We gaan langzamerhand van het gas af, er komen meer zonnepanelen en windturbines en onze omgeving wordt voorbereid op een klimaat dat zeer droge perioden afwisselt met zeer natte perioden. We volgen de plannen kritisch. Toen de regelgeving voor windturbines ter sprake kwam, stelden wij voor om deze altijd minimaal 600 meter vanaf een woning te plaatsen. De Schager gemeenteraad was het daarmee niet eens, maar we hadden succes bij de provincie en zo kwam ons voorstel er alsnog door. Ook zullen wij ons de komende tijd ervoor inzetten dat de warmtetransitie de inwoners geen extra geld mag kosten.

Straten, stoepen en wegen
Veiligheid blijft onverminderd belangrijk. Het is daarom een doorn in het oog dat de straten en stoepen er zo slecht bij liggen in onze gemeente. We vroegen om een opknapbeurt van het parkeerterrein van Albert Heijn in Schagen en de Sint Maartensweg in St. Maartensbrug, wezen op gevaarlijke situaties en onhaalbare plannen, sommeerden de wethouder om buurtbewoners op één lijn te krijgen en stelden voor om beter begaanbare paden voor minder validen te creëren. Daar blijven we onverminderd mee doorgaan, zodat iedereen prettig over straat kan.

Deel uw mening met de Schager VVD
We kijken bij de start van dit nieuwe jaar vooruit met hoop. Waarin we samen sterker verder kunnen, waarin we samen uit deze crisis komen. We willen er voor u zijn. Juist in deze tijd, en ook daarna. Daarom: als er iets is wat we voor u kunnen doen, neem dan contact op. Onze fractie is altijd aanspreekbaar om uw visie of idee te horen, zodat het kan worden betrokken bij de besluiten die we moeten nemen. Weet ons daarvoor te vinden.

Wij wensen u…
De raadsleden en steunfractieleden van de VVD Schagen wensen u een goed, mooi, gezond en ondernemend 2021 toe. Blijf gezond, houd moed en zorg goed voor elkaar.

Met vriendelijke groet,
Namens alle (steun-)fractieleden van de VVD-fractie Schagen,

Jonne van de Beek
Angelique van Wijk
Willem-Jan Stam
Ingo Kroon
Jur Perton
Peter Vlam