Beschikbaarheid van betaalbare bollengrond is van groot belang voor Noord-Holland

Noord-Holland is wereldwijd dé provincie van de bollenteelt. Als het nu gaat om tulpen, narcissen, irissen, krokussen, lelies, u noemt het maar: in Noord-Holland hebben wij het allemaal. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot de bos bloemen op de keukentafel bij de mensen thuis en de kenmerkende bloemenvelden in het voorjaar, maar ook tot werkgelegenheid in veelal familiebedrijven en economische toegevoegde waarde voor andere sectoren. Daarom vindt de VVD de bollenteelt een belangrijke economische sector van onze provincie.

Voor een duurzame teelt is bollengrond nodig
Omdat Noord-Holland veel teeltbedrijven kent en ondernemers bovendien door verduurzaming de milieu-impact van de teelt verminderen, zijn veel hectares nodig. De sector werkt bijvoorbeeld aan het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het verbeteren van de bodemkwaliteit, en heeft ruimte nodig om dit economisch op te kunnen brengen. Zonder poen, geen groen.

Beschikbaarheid van betaalbare bollengrond onder druk
Vanuit de LTO Noord en KAVB is een brief naar de provincie gestuurd dat de beschikbaarheid van bollengrond in Kennemerland-Noord echter onder druk staat, onder andere vanwege de natuurontwikkeling in opdracht van de provincie. Ook plannen van de gemeenten spelen hier een rol in, bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw. De VVD roept ons college op om met de landbouworganisaties in gesprek te gaan om te zoeken naar een oplossing. Daarnaast wil de VVD weten of de beschikbaarheid van betaalbare bollengrond ook in andere regio’s onder druk staat.

Bas de Wit
Woordvoerder Landbouw, Natuur, Water en Stikstof