VVD Schagen: ‘Terrassen open?’

Wat de Schager VVD betreft mogen winkels en horeca-terrassen weer open. Daarmee reageert de fractie op het initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), die haar leden onlangs opriep om de terrassen op 2 maart jl. op ludieke wijze open te stellen omdat volgens de KHN de grens is bereikt en het kabinetsbesluit om de zaken nog langer dicht te houden niet langer houdbaar is. Overigens werd er tijdens deze actie niet geserveerd en mocht er ook niet vrij worden gewinkeld.

Geef ondernemers de kans (om te overleven)
Horecazaken zijn al sinds oktober dicht en daar komt nog geen verandering in. Veel horecamensen geven aan dat het niet langer kan op deze manier. Het water staat hen tot aan de lippen en er is geen perspectief voor de ondernemers. De Schager VVD wil hen de kans geven om te overleven. De fractie is ervan overtuigd dat ondernemers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, wat inhoudt dat zij tijdens de openingsuren zelf zorg dragen voor de veiligheid in hun organisatie.

Oproep aan Den Haag
De VVD Schagen heeft de afgelopen tijd veel persoonlijke verhalen en ervaringen van ondernemers aangehoord en zal deze gebundeld aanbieden aan de VVD fractie in Den Haag. Wij roepen de partij op om steviger te reageren op coalitiepartner CDA, die niet alleen de regels m.b.t. de handhaving van de volksgezondheid maar nu ook de veelal late en onvoldoende steunmaatregelen vanuit het ministerie van Financiën regelt.

Maak nu meer geld vrij en geef perspectief aan onze ondernemers!