Vragen over mogelijke komst asielzoekerscentra in gemeente

VVD Schagen ziet de situatie omtrent de opvang van asielzoekers met lede ogen aan. De oplossing voor deze schrijnende problematiek zien wij niet als een lokaal, maar als een nationaal en internationaal vraagstuk. Daarom kaartten wij dit onderwerp reeds op diverse momenten aan op het politieke niveau waar het thuis hoort.

Op woensdag 28 juli 2023 stond in het NHD een groot artikel met als titel “De Asielketen is verstopt, wat moet er nu gebeuren?”. In het artikel doen mevrouw Van Kampen, burgemeester van Schagen (tevens portefeuillehouder asielzaken namens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en ook lid van de provinciale regietafel asiel en migratie) en Alkmaars oud-wethouder Paul Verbruggen uitspraken over de asielprocedure, de huisvesting van statushouders, de kansen op de arbeidsmarkt van asielzoekers, de spreidingswet en de vermeende houding van gemeenten.

Naar aanleiding van dat artikel heeft onze fractie vragen gesteld aan het college. Klik op deze link om het document met de vragen te openen.

Fotocredit: Noordhollands Dagblad, het betreft een weergave van het asielzoekerscentrum dat in 2002 werd gevestigd in Schagen.