VVD Schagen oneens met besluit tot vuurwerkvrije zone's.

De nieuwe regels over het gebruik van vuurwerk waartoe het college van Burgemeester en Wethouders onlangs besloot, zijn in de ogen van VVD Schagen overbodig en betuttelend.

De nieuwe regels bestempelen de volgende locaties tot vuurwerkvrije zone:

  • Plaatsen binnen een straal van 100 meter rond zorginrichtingen;
  • Plaatsen binnen een straal van 100 meter rond kinderboerderijen en dierenasiel;
  • Plaatsen direct in de nabijheid van kerken.

De Schager VVD stelt vast dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) er reeds in voorziet dat overlastgevers overal in de gemeente aangepakt mogen worden. De onlangs opgelegde regels zijn daar ondergeschikt aan en dus, naar de mening van de Schager VVD, overbodig en betuttelend.

In verschillende dorpen staan kerk, school en dierenpark bij elkaar in de buurt, waar in een straal van 100 meter geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dat behelst tezamen een relatief groot gebied van soms een klein dorp. De fractie vindt dat dit besluit lijkt op een stevige opmaat naar mogelijk een toekomstige, vuurwerkvrije gemeente. Hetgeen ook menig bewoner van een zorginrichting met lede ogen aanziet.

De VVD stelde vragen over de kwestie. In de antwoorden beklemtoont het college dat de regels met name bedoeld zijn om overlast tegen te gaan. Fractievoorzitter Angelique Ligthart: "Overlast wegnemen strookt met de idee├źn van de VVD. De antwoorden nemen niet weg dat het allemaal al in de APV geregeld is en dat de 'nieuwe' regels daarom overbodig en betuttelend blijven. Het belangrijkste is dat we rekening houden met elkaar en dat iedereen voorzichtig is met vuurwerk. Dan kunnen we samen een heel mooi Oud & Nieuw beleven."

Klik hier om het artkel te lezen dat het Noordhollands Dagblad over de kwestie schreef.

Klik hier om de videorapportage te bekijken die Noordkop Centraal over de kwestie