Roel Takes verlaat Schager gemeenteraad

Dit voorjaar verlaat ons raadslid Roel Takes de gemeenteraad. Hij heeft laten weten dat hij, als gevolg van toenemende werkdruk bij zijn werkgever, onvoldoende tijd kan vinden om beide werkzaamheden goed uit te blijven voeren. Hij zal voor het laatst aanwezig zijn tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2024.

Dhr. Takes verdient complimenten voor de wijze waarop hij zijn deskundigheid heeft ingezet voor de inwoners van onze gemeente, waarbij hij zich met name richtte op financiƫle en duurzaamheidsvraagstukken. Zo was hij voorzitter van de raadswerkgroep P&C-cyclus, plaatsvervangend voorzitter van de auditcommissie, lid van de raadswerkgroep I&A en lid van de klankbordgroep Duurzaamheid.

De leden van de Schager VVD geven aan dat hij als persoonlijkheid een prettige aanvulling was voor de fractie en zijn hem erkentelijk voor zijn inzet en adviezen. We respecteren echter zijn beslissing.

Na het vertrek van dhr. Takes neemt ons huidige steunfractielid Peter Vlam zitting in de Schager gemeenteraad. De plek die daarmee vrij komt in onze steunfractie wordt ingevuld door Claudio Blok.