In Memoriam: Maarten Oldenburg, 1939-2024

Onlangs werd onze fractie geïnformeerd over het overlijden van Maarten Oldenburg. Maarten is 85 jaar oud geworden.

Maarten was een actieve man. Naast garagehouder was hij ook biljart-arbiter op het hoogste niveau en erelid van biljartvereniging HNK. Hij was daarnaast bestuurslid van het Wielercomité Schagen, belast met de organisatie van de Wielerronde van Schagen. Schagen was dankzij hem tot 2x toe de aankomst en vertrekplaats van de Olympia Toer door Nederland en maakte 2x deel uit van de profronde van Nederland. De gemeente Schagen de stad Schagen zijn die tijd goed op de kaart gezet.

Naast al deze activiteiten was hij lid van de lokale VVD afdeling Schagen. Met zijn vriend en VVD-lid Willem Wardenaar maakte hij actief deel uit van de campagne commissie. Hij verzorgde het beplakken van de verkiezingsborden, deed de ledenwerving, stelde zijn Volkswagenbus beschikbaar en nam de nodige PR-taken op zich. Maarten liep altijd vóórop. Vanwege zijn trouwe lidmaatschap en actieve inzet ontving hij een oorkonde.

Als laatste politieke activiteit heeft hij in overleg en samenwerking met VVD lid Jan Bouwes een stevige brief gestuurd naar de landelijke VVD, waarin duidelijk het signaal is afgegeven dat het voorgenomen gedogen door de VVD niet kan worden geaccepteerd maar moet worden omgezet in regeren.