VVD Schagen bezoekt het Europees Parlement in Brussel

Met een bus vol belangstellenden en leden van de VVD afdeling Schagen hebben een bezoek gebracht het Europees Parlement in Brussel. 

Zij arriveerden per bus nog voor elfen bij het Parlamentarium in om te worden rondgeleid door Hanna Oosterbaan. Mevrouw Oosterbaan is juridisch/politiek adviseur van kantoor Huitema.  

Het Parlamentarium omvat een expositie over de ontwikkeling van Europese landen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Door de diverse audiovisuele hulpmiddelen kan een bezoeker zich een uitstekend beeld vormen over hoe de samenwerking in Europa gestalte heeft gekregen.

Ook werd duidelijkheid verschaft over de taken van de EU en de hiervoor in het leven geroepen structuur, waaronder het Europees Parlement. Er was zoveel te zien en te beluisteren dat we hier wel een groot deel van de dag mee hadden kunnen vullen.

 Na de uitstekend verzorgde lunch, waarbij we al vast kennis konden maken met VVD Europarlementariër Jan Huitema, brachten we vanaf 13.30 uur een bezoek aan het gebouw van het Europees Parlement. We werden eerst ontvangen in een van de (grote) commissiezalen. Daar kregen we een toelichting/presentatie van de fractiesecretaris Alexander Kolks van de VVD in Europa over het functioneren van het Europees Parlement.

 In Europa wordt er ook gewerkt met commissies ter voorbereiding van het werk van het Europees Parlement. Het Europees Parlement (751 leden) vertegenwoordigt 28 lidstaten.

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de EU. Alleen deze commissie kan met wetsvoorstellen komen. Dat is dus anders dan in ons parlementair systeem! Bij ons kan ook vanuit initiatief van de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling komen!

Naast het Europees Parlement en de Europese Commissie bestaat er ook de Raad van Ministers van de EU (Raad van Europa). De Europese Commissie moet altijd eerst de mening van het Europees Parlement vragen alvorens aan te kloppen bij de Raad van ministers.

De rol van het parlement is gelegen in de wetgeving, parlementaire controle, internationale overeenkomsten en begroting. Om de beeldvorming over ”Europa” wat positiever in te kleuren werd ons ook verteld dat “Europa” minder ambtenaren telt dan de stad Amsterdam. Ook werd gesteld dat het overgrote deel van de bijdragen van nationale lidstaten terugvloeit naar de lidstaten.

 Jan Huitema, onze 30 jaar jonge VVD euro parlementariër, met veel voorkeursstemmen gekozen, nam ons vervolgens mee naar zijn verkiezingscampagne en zijn functioneren in het Europees Parlement na zijn verkiezing tot Europarlementariër van de VVD. Jan merkte op dat Nederland het ijkpunt is voor land- en tuinbouw. Ons land loopt hierin

Met dank aan de organisatie van dit evenement, speciaal onze voorzitter Arjan Ligthart en Europarlementariër Jan Huitema.