VVD Schagen waarschuwt voor ernstige gevolgen beeldkwaliteit wind op zee

De VVD Schagen ondersteund de opwekking van duurzame energie op zee maar

niet de ingreep waarmee de ministers invulling wil geven aan de energie

doelstellingen. Deze plannen brengen blijvend enorme schade toe aan de

authentieke kustbeleving en daarmee aan het toerisme en de lokale economie.

Door de gepresenteerde plannen verdwijnt voor de VVD het gewenste draagvlak.


Vrij uitzicht gaat verloren

De beelden laten zien dat een voor Nederland zo bepalend vrij uitzicht op de

horizon volledig verloren gaat! Dit geld voor zowel de hele Noord- als de Zuid

Hollandse kust.


Werkgelegenheid

Uit onafhankelijk onderzoek wordt een teruggang van het toerisme verwacht van

6 % wat inhoud een negatief effect van 65 miljoen euro op de kust economie

met als gevolg een verlies van 1550 banen.


Oplossing

Er is een oplossing het buiten het zicht van de kust gelegen het veld IJmuiden

ver. Wij zullen het college van Schagen, Bergen en Den Helder oproepen om er

bij de minister op aan te dringen te kiezen voor deze zodat de negatieve effecten

voor de kustgemeenten worden weggenomen. Deze oplossing kan rekenen op

een breed draagvlak.