Bereikbaarheid

De VVD vindt dat de gemeente zich loyaal dient op te stellen bij de uitvoering van (grootschalige) infrastructurele projecten. Dit is van groot belang voor de economie, de bereikbaarheid en op macroschaal ook de leefbaarheid van onze gemeente.

In samenspraak met de Provincie moet er worden gestreefd naar optimalisatie van het openbaar vervoer. De VVD dringt ook hier aan op maatwerk. Goede bereikbaarheid staat hoog in ons vaandel!

Veilig fietsverkeer is voor VVD Schagen van groot belang. Afgelopen tientallen jaren zijn er vele mooie fietspaden bij gekomen. Echter we moeten aandacht er voor blijven houden. Punten van aandacht voor komende tijd zijn oa; Fietsverbinding Alkmaar Den Helder, langs N9 en diverse andere knelpunten.