Opleidingen

VVD hecht grote waarde aan opgeleide mensen binnen partij.

In 2012 is de VVD de grootste partij van Nederland geworden. Uw bestuur vindt dat hier een grote verantwoordelijkheid hoort. In 2017 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer en in 2018 zijn er weer gemeenteraads-verkiezingen. Het bestuur wil nu beginnen met de voorbereidingen hiervoor. Daartoe organiseren / faciliteren wij trainingen voor kandidaat-volksvertegenwoordigers. Maar er zijn ook trainingen, die raadsleden en afdelingsbestuurders kunnen helpen met hun werk voor de VVD. De VVD organisatie en actieve vrijwilligers vormen samen het kloppend hart van het liberalisme in Nederland. Het regiobestuur Noord-Holland biedt de afdelingen gereedschap om verder te bouwen aan een stevige VVD: een trainingsprogramma, verzorgd door ervaren trainers van de Haya van Somerenstichting, het professioneel geleide opleidingsinstituut van de VVD.

De rol van de Kamercentrale
De Kamercentrales willen ieder VVD-lid, in welke functie dan ook, helpen om (onder andere) verkiezingen goed voor te bereiden, de kennis van het liberalisme te verdiepen en om hun politieke vaardigheden aan te scherpen. Politiek is geen hobby, maar een modern vak. Dat vraagt om veel goede opleiding en training, om je staande te houden en om bij te blijven bij de nieuwste ontwikkelingen. Wie bijvoorbeeld als Raadslid of als Statenlid aan de slag gaat, kan meestal wel wat ondersteuning gebruiken. Daarom bieden de KC's elk jaar een cursusprogramma aan, waarmee zowel beginnende als gevorderde VVD’ers uit de voeten kunnen. Met dit professionele programma, blijft de VVD de grootste partij!

Trainingen doordeweeks en op zaterdags
De meeste geplande trainingen vinden plaats op zaterdag. Ook zijn er trainingen die plaatsvinden op doordeweekse avonden. De avondtrainingen bestaan meestal uit één dagdeel. De kamercentrale ondersteund afdelingen om Haya trainingen te organiseren. Dit kan zowel organisatorisch als facilitair zijn.

Opleidingen voor iedereen
Het opleidingsprogramma bestaat uit meerdere soorten trainingen. Aan de trainingen kan elk VVD-lid deelnemen. Ervaring en voorkennis zijn daarbij niet belangrijk. Sommige opleidingen zijn voor iets gevorderden zijn en bedoeld om bestaande vaardigheden aan te scherpen en te verbeteren. Daarbij is een beetje ervaring niet per sé vereist, maar wel handig. Voor sommige opleidingen is enige voorkennis nodig, dit kondigen wij aan in de cursusbeschrijvingen. De leertrajecten zijn een handreiking. U mag zich voor elke cursus los inschrijven. Het complete overzicht vindt u onderaan dit document.

Opleidingen voor (kandidaat) raadsleden
In 2016 staan er veel trainingen gepland die gericht zijn op praktische vaardigheden, zoals debat en presentatie. Ook is er een training gemeenteraad en een gemeenteraadssimulatiespel. Allemaal gericht op een goede voorbereiding op raadslidmaatschap. Daarnaast worden in 2016 ook meer inhoudelijke trainingen aangeboden, zoals bijvoorbeeld financiën en fractiemanagement.

De hoogste opleiding in onze Kamercentrale is de Masterclass Noord-Holland. Deze Masterclass start - in principe - om het jaar.

Verplichte trainingen
Als u in de toekomst deel wilt nemen aan de landelijke kadertraining, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Haya van Somerenstichting, is deelname aan een training liberalisme, een training discussie/debat en een training presentatie verplicht. Deze trainingen vindt daarom in het trainingsaanbod. Wilt u in de toekomst meedoen met de kadertraining? Volg dan de voorbereidende trainingen!

Kosten en locatie
De kosten voor deelname aan een losse training bedragen 50 euro. Dat is inclusief koffie/thee en lunch. De cursussen worden op verschillende locaties in onze Kamercentrale gegeven.

Vragen en aanmelden:
De KC heeft een speciaal bestuurslid voor opleidingen en trainingen. Via het e-mail adres:
opleidingentraining@kcnhn.nl kunt u deze bereiken.
Aarzelt u niet om contact op te nemen. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden om onze liberale achtergrond en kwaliteit van besturen te verbeteren.